Quá Trình Hình Thành Và Phát Triển

Đăng vào 05/04/2017 15:14

Trường Đại học Luật Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 405/CP ngày 10 tháng 11 năm 1979 của Hội đồng Chính phủ trên cơ sở hợp nhất Khoa Pháp lý của Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội và Trường Cao đẳng Pháp lý Việt Nam. Lúc đó, Trường có tên là Trường Đại học Pháp lý Hà Nội.

Trong những năm đầu khi mới thành lập và bước vào hoạt động, Trường gặp rất nhiều khó khăn: Tổ chức bộ máy của Trường còn sơ khai, cơ sở vật chất nghèo nàn, địa điểm ở xa trung tâm Hà Nội (tại xã Duyên Thái, huyện Thường Tín, tỉnh Hà Tây cũ); quy mô tuyển sinh của Trường chỉ hạn chế ở 3 bậc đào tạo là trung cấp, cao đẳng và đại học với số lượng nhỏ.

Đến năm 1982, đáp ứng yêu cầu tăng cường đào tạo cán bộ pháp luật, Bộ Tư pháp đã quyết định mở rộng quy mô Trường và thống nhất một đầu mối đào tạo nguồn nhân lực pháp luật ở Việt Nam bằng cách sáp nhập Trường Trung học chuyên nghiệp Pháp lý I và Trường Cán bộ Toà án Hà Nội vào Trường Đại học Pháp lý Hà Nội.

Trong sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế, Trường đã được mang tên gọi mới là “Trường Đại học Luật Hà Nội” (theo Quyết định số 369-QĐ/TC ngày 06/7/1993 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp).

Trải qua 35 năm phấn đấu không ngừng của các thế hệ cán bộ, giảng viên, Trường Đại học Luật Hà Nội đã phát triển khá toàn diện, vững chắc, xứng đáng là cơ sở đào tạo cán bộ pháp luật lớn nhất của cả nước với đội ngũ giảng viên là các nhà khoa học có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cao, năng lực, phẩm chất tốt; cơ sở vật chất ngày càng được cải thiện, đáp ứng yêu cầu đào tạo cán bộ pháp luật cho đất nước trong tiến trình hội nhập quốc tế và phát triển bền vững.

Đặc biệt đến nay, cùng với Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Luật Hà Nội đã được xác định mục tiêu là xây dựng thành trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật (Quyết định số 549/QĐ-TTg ngày 04/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ ) với đội ngũ cán bộ, giảng viên vững mạnh; hệ thống chương trình, giáo trình, phương pháp đào tạo tiên tiến; cơ sở vật chất kĩ thuật, trang thiết bị, cơ sở thực hành và thư viện hiện đại, có mô hình quản trị tiên tiến.

35 năm qua, đã có 7 nhà giáo, nhà khoa học giữ cương vị Hiệu trưởng lãnh đạo quá trình xây dựng và phát triển của Trường

                                       

 

Đảng bộ Trường được thành lập từ năm 1982. Gần 30 năm qua, có 9 đồng chí giữ cương vị Bí thư Đảng uỷ Trường Đại học Luật Hà Nội:

 

Nhiệm kỳ

Năm

Bí thư

SLBCH

Khoá I

Tháng 4/1978 – 1981

Nguyễn Xuân May

9

Tháng 7/1981- 1982

Đỗ Hữu Uyển

9

Khoá II

Tháng 5/1982- 1984

Nguyễn Hồng Minh

9

1984- 1988

Phan Hữu Chi

9

Khoá III

1988- 1992

Lê Minh Tâm

13

Khoá IV

1992- 1994

Lê Minh Tâm

11

Khoá V

1994- 1996

Lê Minh Tâm

11

Khoá VI

1996- 1999

Nguyễn Ngọc Hoà

11

Khoá VII

1999- 2001

Trần Đức Thìn

11

Khoá  VIII

2001- 2005

Trần Đức Thìn

13

Khoá IX

2005- 4/2010

Trần Đức Thìn

13

Tháng 4/010- 6/2010

Hoàng Thế Liên

13

Khoá X

 

2010- 3/2012

Hoàng Thế Liên

12

Tháng 4/2012-nay

Phan Chí Hiếu

11